responzívny vzhľad

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslielanie objednanej zásielky a pre komunikaáciu so zákazníkom.


Zákony a predpisy: - zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.